AKTUÁLNE : Dotácie do výšky 4025 € na obnoviteľné zdroje energie. VIAC INFO.

Dotácie

Ako na to

Prostredníctvom nového národného projektu Zelená domácnostiam môžu domácnosti získať príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Inštalácie je možné realizovať od 30.10.2023. Žiadosti o poukážku bude možné v novom informačnom systéme registrovať v prvom štvrťroku 2024, kedy budú vydané aj prvé poukážky.

 

Pre koho sú určené ?

 • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovým vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú podielovými vlastníkmi a sú oprávnené rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielu (spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov t.j. bytové domy)
 • Pomoc je určená pre domácnosti, preto nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedená v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.

Na čo sú určené ?

 • fotovoltické panely
 • veterné turbíny
 • slnečné kolektory
 • kotly na spaľovanie biomasy vo forme peliet NOVÉ
 • tepelné čerpadlá - po novom už aj vzduch-vzduch

Kde môžu byť nainštalované ?

 • rodinný dom
 • rozostavaný rodinný dom
 • respektíve iná budova, ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalý pobyt NOVÉ

Kto môže inštalovať ?

 • Inštaláciu musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky.

 Ako využiť poukážku ?

 • Kontaktujte nás prosím pre zoznámenie sa s podmienkami podpory
 • Pomôžeme Vám vybrať a navrhneme aký zdroj energie pre vašu domácnosť je vhodný
 • Po výbere a objednávke vhodného zariadenia uzatvoríme zmluvu o dielo
 • Ako oprávnený zhotoviteľ vám nainštalujeme zariadenie pred registráciou a podaním žiadosti o poukážku
 • Žiadosť o poukážku stačí registrovať po otvorení inovovaného informačného systému
 • Zašlete nám aktivačný kód
 • My aktivujeme poukážku po otvorení informačného systému
 • SIEA poukážku vytlačí a pošle ju vám
 • Ak získate poukážku, do 90 dní ju treba u nás uplatniť
 • SIEA žiadosť o preplatenie posúdi a ak je výsledok pozitívny nám ju preplatí

 

Viac o dotáciách nájdete na :  

Zelená domácnostiam

 

Späť do obchodu