AKTUÁLNE : Dotácie do výšky 4025 € na obnoviteľné zdroje energie. VIAC INFO.

Fotovoltická elektráreň

Fotovoltická elektráreň

Fotovoltické panely

Ide o fotovoltické články, v ktorých sa slnečné žiarenie premieňa na elektrinu.
Fotovoltické články sú vyrobené z polovodičových materiálov, z ktorých najobľúbenejší je kremík.
Tieto moduly možno vďaka svojej konštrukcii rozdeliť na monokryštalické alebo polykryštalické fotovoltické panely. Rozdiel medzi panelmi je predovšetkým v tom, že monokryštalické panely majú väčší výkon s rovnakou veľkosťou, preto je týchto panelov na inštaláciu potrebných menej. Je to spôsobené tým, že monokryštalické panely sú vyrobené z jedného kryštálu kremíka, a preto sú tiež tmavšie. Použitie monokryštalických panelov umožňuje dosiahnuť vysokú energetickú účinnosť s relatívne malou plochou strechy, na ktorej sa inštalácia vykonáva.


Panely môžu mať strieborný – hliníkový  alebo čierny rám.

V našich inštaláciách používame monokryštalické panely od renomovaných výrobcov.

 

Konektory MC4

Konektory sú určené na pripojenie jednotlivých fotovoltických panelov.
Pri inštalácii na strane DC (DC napätie zo strany panelu) používame iba osvedčené MC4 konektory, ktoré sa dlhodobo používajú pri fotovoltických inštaláciách po celom svete.

Striedače

Srdcom fotovoltického zariadenia je striedač /menič/. Úlohou striedačov je okamžite premeniť napätie a jednosmerný prúd prúdiaci zo slnečnej energie v pripojených fotovoltických paneloch na napäťový a striedavý prúd príslušnej hodnoty, t.j. taký, ktorý môžeme úspešne použiť v našich domácnostiach, pretože je to rovnaký prúd, aký máme k dispozícii v elektrických zásuvkách. Vďaka inštalácii sú striedače rozdelené do jednej a troch fáz. Je to veľkosť inštalácie a technické podmienky, ktoré určujú, ktorý menič použijeme v danom mieste, či už jednofázové alebo trojfázové. Veľmi dôležitou úlohou meniča je tiež preskúmať napätie, ktoré je momentálne v sieti. Striedač jemne zvyšuje striedavé napätie tak, že ak sa energia vyrobená zo solárnych panelov nespotrebuje, zákazník je schopný vrátiť prebytočnú elektrinu do elektrickej siete. Podľa zákona o obnoviteľných zdrojoch energie sa vám 70% až 80% energie vyrobenej panelmi vráti zadarmo, keď ju potrebujete. Pre inštalácie do 10 kW – 80%, zatiaľ čo pre inštalácie nad 10 kW – 70%. Striedač umožňuje zistiť, koľko energie vyprodukujú inštalované panely, t.j. koľko vďaka našej fotovoltickej inštalácii získame a ušetríme tým, že sa staneme nezávislými od externých distribútorov elektriny a cenových zmien.
V našich inštaláciách používame striedače od uznávaných výrobcov: Huawei a Sofar.

 

Optimizér

Optimizér je zariadenie podporujúce prevádzku celého fotovoltického zariadenia v prípade, že dôjde k dočasnému zatieneniu inštalovaných fotovoltaických panelov. Takéto tienenie môže pochádzať z blízkych komínov, stromov, kríkov, stĺpov, atď. Optimizéry výrazne znižujú negatívne účinky zatienenia panelu, ku ktorému sú pripojené, čím zlepšujú jeho parametre.


Použiť pri inštalácii optimizér sa oplatí, pretože vzhľadom na väčšie množstvo získanej energie je to ekonomicky opodstatnené. Analýzy monitorovaných inštalácií ukazujú, že takýto systém je o niekoľko desiatok percent efektívnejší.

Späť do obchodu