AKTUÁLNE : Dotácie do výšky 4025 € na obnoviteľné zdroje energie. VIAC INFO.

Fotovoltické zostavy na kľúč

Hore
Ďalšie produkty
16 položiek celkom

Množstvo energie, ktoré môžeme inštaláciou fotovoltiky získať, závisí od množstva dopadajúceho slnečného žiarenia a od lokality. Najslnečnejšou oblasťou na Slovensku je juhovýchodná časť Podunajskej nížiny s 2 000–2 200 hodinami slnečného svitu za rok, značne dlhé trvanie je typické aj pre vrcholové polohy vysokých horských masívov (napr. vrcholy východnej časti Vysokých Tatier majú v priemere za rok až 1 800 hodín slnečného svitu). V horských dolinách a kotlinách severného Slovenska a na krajnom severozápade klesá tento čas na 1 400–1 500 hodín za rok.

Maximálny energetický zisk možno dosiahnuť orientáciou fotovoltických panelov na juh a so sklonom 30 stupňov, ale za určitých podmienok môže byť výhodná orientácia FV panelov aj na východ alebo západ (prípadne kombinácia svetových strán). Množstvo energie získanej ročne z nami ponúkaných monokryštalických panelov je cca. 175 kWh/m2.  Pre výpočet množstva elektriny získanej z fotovoltických panelov použite nasledovný odkaz: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html

 

 

Odhadované množstvo energie vyrobenej denne v jednotlivých mesiacoch (kWh/m2):

JANUÁR

1.7

FEBRUÁR

3.2

MAREC

3.6

APRÍL

4.7

MÁJ

5.3

JÚN

5.9

JÚL

6.0

AUGUST

5.3

SEPTEMBER

4.4

OKTÓBER

3.3

NOVEMBER

2.1

DECEMBER

1.7

Dodanie na kľúč
Dodanie na kľúč
Dotáciu vybavíme za vás
Dotáciu vybavíme za vás
Krátka doba realizácie
Krátka doba realizácie
Garancia doručenia
Garancia doručenia
Späť do obchodu