AKTUÁLNE : Dotácie do výšky 4025 € na obnoviteľné zdroje energie. VIAC INFO.

Otázky

 

 

Fotovoltika

Čo je to fotovoltika / fotovoltické zariadenie?

Je to sada zariadení, ktoré vám umožňujú získavať elektrinu zo slnka. Základným prvkom, ktorý tvorí fotovoltické systémy, sú solárne panely, namontované na strechách súkromných domov, firemných alebo verejných budov, vyrobené z kremíka. Úloha fotovoltickej elektrárne je vyrábať elektrinu a tým usporiť na nákladoch za elektrickú energiu a aj určitá energetická nezávislosť (napr. v prípade výpadku elektrickej energie od dodávateľov).

Fotovoltické zariadenie navyše nepoškodzuje životné prostredie a nevyžaduje si žiadosť o osobitné povolenie, ak jeho výkon nepresahuje 10 kW.

 

Oplatí sa inštalácia fotovoltiky?

Áno. Doba návratnosti je zvyčajne 5-7 rokov, v závislosti od veľkosti inštalácie. Pri odhade doby návratnosti nezabudnite na neustály rast cien energií.

 

Z čoho sa skladá fotovoltické zariadenie?

Fotovoltická elektráreň, ktorá je pripojená do distribučnej siete, sa skladá z týchto komponentov:

- fotovoltické panely

- nosná konštrukcia podľa typu strechy

- spojovací materiál (konektory MC4)

- kabeláž pre jednosmerný prúd (DC)

- rozvádzač DC RH FVZ + istenia a ochrany

- hlavný vypínač jednosmerného prúdu

- menič napätia AC-DC (inverter, alebo striedač)

- rozvádzač AC RH FVZ + istenia a ochrany

- kabeláž pre striedavý prúd (AC)

 

Čo mám urobiť, aby mi systém fungoval? Je z mojej strany potrebná pravidelná údržba?

Netreba robiť takmer nič - fotovoltický systém je prakticky bezúdržbový. Občas skontrolujte, či nie sú v blízkosti panelov napr. previsnuté konáre. Ak sú panely poškodené, neváhajte nás kontaktovať. Nepokúšajte sa riešiť zložité problémy sami, pretože by ste mohli spôsobiť ďalšie škody. Aby solárny systém fungoval bez problémov čo najdlhšie, zabezpečte si pravidelné monitorovanie solárneho systému raz ročne.

 

Funguje fotovoltika, ak nesvieti slnko?

Panely produkujú energiu aj v zamračenom a daždivom počasí, ale fotovoltaické zariadenie je najúčinnejšie počas slnečných dní. Vo všeobecnosti však platí, že vzhľadom na vysoké náklady na elektrickú energiu je solárna energia múdrym rozhodnutím, aj keď žijete v menej slnečnej oblasti.

 

Funguje fotovoltika aj v zime? Čo ak na fotovoltické panely napadne sneh?

Áno. Fotovoltické články pracujú po celý rok bez ohľadu na poveternostné podmienky a teplotu. Jedinou podmienkou ich práce je prítomnosť slnečného žiarenia. Ak na panely napadne sneh, nedokážu vyrábať elektrickú energiu . Sneh ale nie je dostatočne ťažký, aby spôsobil problémy, a pretože väčšina panelov je naklonená pod určitým uhlom, sneh sa rýchlo zosunie a fotovoltická elektráreň funguje bez problémov ďalej.

 

Ako zistím koľko energie vyrobia fotovoltické  panely v mojej lokalite?

Najviac využívaný nástroj na meranie výkonu fotovoltickej elektrárne je prostredníctvom webového portálu PVGIS. Nástroj umožňuje navoliť konkrétnu adresu miesta inštalácie, kde podľa prepočtov intenzity slnečného žiarenia a vplyvov teploty vyhodnotí ročnú produkciu fotovoltickej elektrárne aj s grafickým zobrazením produkcie v jednotlivých mesiacoch.

 

Dá sa vypočítať ročná produkcia fotovoltických panelov?

Áno, dá. Výkon panelov sa udáva v jednotkách Wp (watt peak) - tento výkon označujeme aj ako špičkový výkon. Parameter je získaný meraním v ideálnom testovacom prostredí, ktoré je pri intenzite dopadajúceho žiarenia 1000 W/m² a teplote okolia 25 °C. Solárne panely na území Slovenskej republiky vyrobia v priemere na 1 kWp výkonu za rok 1200 až 1300 kWh, inak povedané výkon elektrárne vynásobíme koeficientom 1,2 – 1,3 a dostaneme ročnú produkciu. Je dobré povedať, že výkon fotovoltických panelov na našom území z roka na rok rastie a to v dôsledku rastúcej slnečnej intenzity na našom území.

 

Možno čerpať dotácie na fotovoltiku?

Áno, na fotovoltické elektrárne je poskytovaná dotácia z projektu "Zelená domácnostiam" vo výške 500 €/kW výkonu systému, avšak maximálne do 4 025 €. S administratívou ohľadom vybavenia poskytnutia dotácie Vám pomôže náš tím. Kalkulačku na výpočet dotácie podľa ročnej spotreby energie nájdete tu: https://zelenadomacnostiam.sk/ako-na-to/uzitocne-informacie/kalkulacka/

 

Aká strecha je vhodná na umiestnenie fotovoltických panelov?

Ideálne na inštaláciu fotovoltických panelov sú južne orientované strechy s malým až žiadnym tieňom a dostatočným priestorom na umiestnenie solárneho panelového systému. Vieme však navrhnúť riešenie aj v prípade, ak rodinný dom nemá ideálnu orientáciu strechy.

 

Je inštalácia fotovoltického zariadenia bezpečná?

Všetky inštalované komponenty spĺňajú bezpečnostné normy a pri preberaní je zákazník o prevádzke fotovoltického zariadenia náležite poučený.

 

Aká veľkosť fotovoltickej elektrárne je vhodná?

Veľkosť solárneho systému bude závisieť na tom, koľko elektrickej energie treba použiť na mesačnej báze, ako aj slnečnej intenzite v lokalite, kde žijete. Fotovoltický systém by mal byť dimenzovaný a riešený tak, aby sa maximum vyprodukovanej elektrickej energie spotrebovalo na mieste. Vo všeobecnosti sa odporúča, aby bola ročná produkcia fotovoltaiky podľa charakteru spotreby elektrickej energie a prípadnej akumulácie v batériách na úrovni 1/2 až 2/3 celoročnej spotreby. Takto možno dosiahnuť rozumnú úroveň využitia elektriny vygenerovanej panelmi a minimalizovať nevyužité prebytky.

Pri dimenzovaní kapacity batérií sa vychádza z dennej priemernej produkcie fotovoltiky. Kapacita batérií by mala byť orientačne v rozsahu 25 – 40 % dennej produkcie. V prípade fotovoltiky s výkonom 3 kWp teda optimálne v rozmedzí 5 – 7 kWh kapacity batérií.

Tieto odporúčania sú orientačné, optimálny výkon závisí od toho, na čo všetko budete fotovoltiku používať. V prípade riešenia s využitím prebytkov na ohrev vody je možné zvoliť aj vyšší výkon.

 

 

Ak si dám nainštalovať fotovoltické panely, môžem sa úplne odpojiť od elektrickej siete?

Žiaľ, nie. Ak si dáte nainštalovať fotovoltické panely, budete stále pripojení k elektrickej sieti. To vám umožní čerpať zo siete, keď váš systém nevyrába všetku potrebnú energiu, a odosielať energiu späť do siete, keď vyrábate viac, ako spotrebujete. Odísť zo siete je možné pomocou tzv. ostrovného systému (OFF GRID), ktorý je prepojený s dostatočne veľkým batériovým úložiskom.

 

Bude mi fungovať fotovoltická elektráreň, ak príde k výpadku elektrického prúdu?

Nie, v prípade výpadku elektrického prúdu, sa systém vypne. Toto má zabrániť tomu, aby panely odosielali energiu späť do siete, a teda aby reagovali na núdzové situácie a osoby vykonávajúce opravu elektrizačnej sústavy. Ponúkame však hybridné striedače, ktoré poskytujú záložné napájanie pri výpadku prúdu pri spárovaní s batériou, v tomto prípade prejde vaša fotovoltická elektráreň do režimu back up.

 

Čo je to striedač?

Striedač (menič) je srdcom a mozgom fotovoltického systému. Je zodpovedný za zmenu jednosmerného prúdu dodávaného fotovoltickými modulmi na striedavý prúd s parametrami podobnými parametrom vo verejnej sieti. Striedač je najvýhodnejšie umiestniť na stenu do technickej miestnosti do blízkosti rozvodnej skrinky s ističmi.

 

Je nutné zakúpiť si na začiatku aj batérie?

Nie, nie je. Solárna batéria je voliteľný prvok, ktorý slúži na uloženie prebytočnej vyrobenej elektrickej energie. Batérie sa dobíjajú v priebehu dňa z nespotrebovanej elektrickej energie, ktorá je vyrobená solárnymi panelmi a táto energia sa neskôr môže využiť vo večerných hodinách. Batérie by mali byť umiestnené čo najbližšie k striedaču, aby boli straty čo najnižšie.

 

Ovplyvní inštalácia fotovoltickej elektrárne hodnotu nehnuteľnosti?

Ukazuje sa, že domy so solárnymi systémami sa predávajú viac ako bez nich. Solárne panely v skutočnosti zvýšia hodnotu vášho majetku viac ako rekonštrukcia. Pri kúpe nehnuteľnosti sa každý záujemca pýta: Aké sú mesačné náklady nehnuteľnosti? Túto otázku mu dokážete jednoducho zodpovedať.

 

Možno aj po inštalácii fotovoltických panelov strechu nehnuteľnosti rekonštruovať?

Rekonštrukciu strechy odporúčame realizovať pred inštaláciou fotovoltického systému. Stabilita a stav strechy sa konzultuje aj v deň obhliadky našim technikom. V prípade, ak technik inštaláciu neodporučí, navrhne sa iné riešenie. Ak v budúcnosti vznikne situácia, že rekonštrukcia strechy je nutná v čase, kedy je fotovoltický systém už nainštalovaný, neváhajte nás kontaktovať a naši technici zariadenie odpoja z prevádzky a systém nainštalujú hneď, ako to bude možné (táto služba je spoplatnená podľa náročnosti úkonov potrebných na odinštalovanie a opätovné nainštalovanie systému).

 

Aké sú enviromentálne výhody využívania fotovoltiky?

Obnoviteľné zdroje energie, kam patrí aj solárna energia je prirodzená pre našu planétu, chráni naše životné prostredie i naše zdravie znižovaním skleníkových plynov. Do atmosféry sa tak dostáva menej znečisťujúcich plynov a nežiadúcich pevných častíc. Ide najmä o oxid siričitý, ktorý nepriaznivo pôsobí na ľudské zdravie.

 

Aká je životnosť jednotlivých komponentov?

Životnosť nami používaných fotovoltických panelov je až 25 rokov. Väčšina solárnych panelov však funguje aj dlho po uplynutí svojej záruky, hoci s nižšou účinnosťou. Väčšinou solárne panely strácajú na svojej účinnosti približne 1 % za každý rok svojej prevádzky.

Striedač, ktorý premieňa jednosmerný prúd na striedavý, má záruku približne 5 -  10 rokov (záleží od jednotlivého modelu). Striedače časom neznížia svoju účinnosť tak ako panely, ale jednoducho sa vypnú - či už bez viditeľného efektu, alebo s ním, čo je ten horší prípad, nakoľko znamená ďalšie investície do odstraňovania prípadných podružných škôd. Preto je vhodné ich z času na čas nechať skontrolovať a v prípade potreby vymeniť.

 

Aká je predpríprava na montáž pre rodinný dom?

Plánujete v novostavbe do budúcna fotovotaickú elektráreň? Tak sa na to pripravte aby ste predišli lištovaniu po novej fasáde alebo podobné neestetické zásahy.

- vyberte si miesto kde bude uložený menič napätia a batérie (technická miestnosť so stabilnou celoročnou teplotou 15-20°C,   neodporúčame         

   práčovne ani v blízkosti kotla na tuhé palivo)

- pripravte si dve chráničky s priemerom 32 mm, od štítu strechy až do technickej miestnosti

- jednu chráničku s priemerom 32 mm, od hlavného domového rozvádzača do technickej miestnosti (pre kábel CYKY   5 x 6mma FTP kábel)

- v hlavnom domovom rozvádzači treba mať rezervu pre 18 modulov

Tepelné čerpadlá

Výhody tepelných čerpadiel sa pri vykurovaní svojich domov rozhoduje využívať stále väčší a väčší počet ľudí. Napriek tomu sa jedná o technológiu, o ktorej stále panuje celý rad mylných predstáv. Mnoho potenciálnych užívateľov váha s obstaraním tepelného čerpadla len preto, že veria niektorým z rozšírených, poloprávd a nepresností. V nasledujúcom texte sú preto uvedené odpovede na najčastejšie otázky, ktoré vám pomôžu so základnou orientáciou v odbore.

Ako funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo funguje na rovnakých princípoch ako chladnička, odlišný je iba smer energetického toku. Prostredníctvom výparníka je okolitému prostrediu odoberaná tepelná energia a cez kondenzátor je odovzdávaná vykurovaciemu systému.

Do akých vonkajších podmienok je čerpadlo schopné vykurovania?

Všeobecne možno nájsť tepelné čerpadlá schopné vykurovať objekty aj pri vonkajších teplotách okolo -25 °C. Konkrétna teplota však závisí od mnohých parametrov, medzi ktoré patrí typ tepelného čerpadla, teplota média či tepelné nároky a straty daného objektu.

Aké typy tepelných čerpadiel existujú?

Tepelné čerpadlá je možné rozlišovať podľa niekoľkých parametrov. Najčastejšie je delenie vykonávané podľa kombinácie prostredia, z ktorého je energia odoberaná (krajina, voda, vzduch) a spôsobu prenosu energie (voda, vzduch). Stretnúť sa tak možno s tepelnými čerpadlami vzduch-voda, zem-voda či voda-voda.

Je možné kombinovať tepelné čerpadlá s inými zdrojmi vykurovania?

Kombinácia s ďalšími zdrojmi tepelnej energie je možná, pre prípad poklesu vonkajších teplôt pod tzv. bivalentnú teplotu (kedy čerpadlo už nie je samo o sebe schopné objekt vykurovať), je rad čerpadiel priamo vybavený záložným zdrojom. Kombinovať však možno čerpadlo aj s množstvom ďalších zdrojov tepla.

Aké sú úspory pri použití tepelného čerpadla?

Konkrétne čísla opäť závisia na konkrétnom prípade, bežne sa však úspora pohybuje okolo 30 % proti vykurovaniu plynom a až 50 % v prípade predchádzajúceho využívania elektrického vykurovania.

Zaťažuje tepelné čerpadlo životné prostredie?

Tepelné čerpadlo je ekologickým zdrojom energie a jeho používaním dochádza k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Energia, ktorá je čerpaná z okolitého prostredia je de-facto uloženou solárnou energiou.

Je tepelné čerpadlo hlučné?

Hlučnosť tepelného čerpadla zodpovedá zhruba hluku bežnej chladničky. Vhodným umiestnením čerpadla je možné docieliť to, že tepelné čerpadlo nijako neovplyvňuje akustický komfort v obytných častiach domu.

Je možné tepelné čerpadlá využiť v dome s vykurovaním na tuhé palivo?

Vo väčšine prípadov je možné existujúce systémy vykurovania využiť aj na prechod na vykurovanie tepelným čerpadlom. Problémom nie sú ani liatinové radiátory.

Sú na inštaláciu tepelného čerpadla potrebné nejaké povolenia?

Pri novostavbe rodinného domu je súčasťou dokumentácie na stavebné povolenie a pri dodatočnej montáži nie je potrebné žiadne povolenie.

Klimatizácie

Vždy každoročne pred príchodom z roka na rok teplejších letných dní, je vhodný čas sa (nielen) na leto pripraviť. Pokiaľ ste sa ešte nerozhodli, či je pre vás klimatizácia vhodným riešením, mohli by vám pri rozhodovaní pomôcť odpovede na tie najčastejšie otázky o klimatizáciách.

 

Aké existujú typy klimatizácií?


Klimatizácia je možné deliť podľa rôznych kritérií, to najdôležitejšie členenie však delí klimatizácia na mobilné a stacionárne. Mobilná klimatizácia je možné podľa potreby premiestňovať (bez nutnosti stavebných úprav). Oproti tomu klimatizácia stacionárne stavebné úpravy vyžadujú a sú preto určené na pevné umiestnenie.

 

Čo klimatizácia vie?


U tejto otázky sa možno mnohí zo čitateľov usmievajú, ale treba dodať, že úplne neprávom. Veľká časť ľudí si totiž stále myslí, že jediné, čo klimatizácia vie, je ochladzovanie vzduchu. Ale to rozhodne nie je pravda. Moderná klimatizácia toho ponúka oveľa viac. Okrem chladenia vie klimatizácia tiež kúriť. Navyše tiež čistia vzduch a znižujú vlhkosť v miestnosti, čím účinne bojujú proti tvorbe plesní.

Aké sú výhody kúrenia klimatizáciou?


Kúrenie klimatizáciou je ekologický zdroj vykurovania, ktorý miestnosť vykúri veľmi rýchlo. Vďaka lacnejšiemu tarifu prináša tiež znateľnú úsporu nákladov za vydanú elektrickú energiu.

 

Na čo sa zamerať pri nákupe klimatizácie?


Pred kúpou klimatizácie je potrebné zohľadniť hneď niekoľko faktorov a podľa toho vybrať tú najlepšiu klimatizáciu. Vždy by ste si mali ujasniť účel, kvôli ktorému chcete klimatizáciu zaobstarať. Ďalej by ste sa mali zaujímať o výkon, spotrebu, hlučnosť av neposlednom rade aj o jej cenu. Pri výbere klimatizácie je vždy lepšie poradiť sa s odborníkom.

 

Ako používať klimatizáciu, aby nemala negatívny vplyv na zdravie a na akú teplotu mám klimatizovať miestnosť?


Pokiaľ používame klimatizáciu, je dôležité dodržiavať niekoľko zásad, ktoré zabraňujú negatívnym vplyvom na naše zdravie. Najdôležitejšou zásadou je mať nastavený správny rozdiel medzi teplotou vo vnútri a teplotou vonku. Teplotný rozdiel by nemal byť nikdy vyšší ako 6 stupňov. Ďalšie odporúčanie je nesadať si priamo pod klimatizačnú jednotku. Pokiaľ by ste túto zásadu ignorovali, koledujete si nielen o prechladnutí, ale aj o nepríjemné svalové problémy. Keďže klimatizácia vysušuje vzduch, je tiež veľmi dôležité nezabúdať na pravidelný a dostatočný pitný režim.

 

Ak budem mať klimatizáciu zapnutú aj v noci, nebude ma budiť?


Ale kdeže, to je už dávno vyvrátený mýtus. Áno, predtým klimatizácia bola hlučná, ale tieto doby sú už našťastie dávnou minulosťou. Moderné klimatizácie sú veľmi tiché.

 

Aká je životnosť klimatizácií?


Životnosť klimatizácie vždy závisí od viacerých faktorov. Tými sú napríklad: dĺžka a frekvencia jej prevádzky, kvalita komponentov a tiež to, či má klimatizácia pravidelný odborný servis. Pravidelne servisovaná klimatizácia môže mať životnosť až 15 rokov.

Ako často je potrebné vykonávať servis klimatizácie?


Frekvencia potrebného servisu záleží na intenzite používania vašej klimatizácie. Pokiaľ klimatizáciu používate v domácnosti, odporúča sa spravidla servisovať ju 1x ročne, a to najlepšie pred začiatkom sezóny.

 

Zvládneme montáž klimatizácie sami?


Inštalácia a montáž klimatizácie rozhodne nie je jednoduchou záležitosťou, a preto vždy odporúčame prenechať ju odborníkom.

 

Premýšľate o kúpe klimatizácie?


Zavolajte na telefónne číslo +421 903 702 239 a poraďte sa s nami, alebo sa pozrite na ponuku klimatizácií. Radi vám pomôžeme vybrať tú správnu klimatizáciu.

3 položiek celkom
Späť do obchodu