AKTUÁLNE : Dotácie do výšky 4025 € na obnoviteľné zdroje energie. VIAC INFO.

Tepelné čerpadlá

Výhody tepelných čerpadiel sa pri vykurovaní svojich domov rozhoduje využívať stále väčší a väčší počet ľudí. Napriek tomu sa jedná o technológiu, o ktorej stále panuje celý rad mylných predstáv. Mnoho potenciálnych užívateľov váha s obstaraním tepelného čerpadla len preto, že veria niektorým z rozšírených, poloprávd a nepresností. V nasledujúcom texte sú preto uvedené odpovede na najčastejšie otázky, ktoré vám pomôžu so základnou orientáciou v odbore.

Ako funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo funguje na rovnakých princípoch ako chladnička, odlišný je iba smer energetického toku. Prostredníctvom výparníka je okolitému prostrediu odoberaná tepelná energia a cez kondenzátor je odovzdávaná vykurovaciemu systému.

Do akých vonkajších podmienok je čerpadlo schopné vykurovania?

Všeobecne možno nájsť tepelné čerpadlá schopné vykurovať objekty aj pri vonkajších teplotách okolo -25 °C. Konkrétna teplota však závisí od mnohých parametrov, medzi ktoré patrí typ tepelného čerpadla, teplota média či tepelné nároky a straty daného objektu.

Aké typy tepelných čerpadiel existujú?

Tepelné čerpadlá je možné rozlišovať podľa niekoľkých parametrov. Najčastejšie je delenie vykonávané podľa kombinácie prostredia, z ktorého je energia odoberaná (krajina, voda, vzduch) a spôsobu prenosu energie (voda, vzduch). Stretnúť sa tak možno s tepelnými čerpadlami vzduch-voda, zem-voda či voda-voda.

Je možné kombinovať tepelné čerpadlá s inými zdrojmi vykurovania?

Kombinácia s ďalšími zdrojmi tepelnej energie je možná, pre prípad poklesu vonkajších teplôt pod tzv. bivalentnú teplotu (kedy čerpadlo už nie je samo o sebe schopné objekt vykurovať), je rad čerpadiel priamo vybavený záložným zdrojom. Kombinovať však možno čerpadlo aj s množstvom ďalších zdrojov tepla.

Aké sú úspory pri použití tepelného čerpadla?

Konkrétne čísla opäť závisia na konkrétnom prípade, bežne sa však úspora pohybuje okolo 30 % proti vykurovaniu plynom a až 50 % v prípade predchádzajúceho využívania elektrického vykurovania.

Zaťažuje tepelné čerpadlo životné prostredie?

Tepelné čerpadlo je ekologickým zdrojom energie a jeho používaním dochádza k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Energia, ktorá je čerpaná z okolitého prostredia je de-facto uloženou solárnou energiou.

Je tepelné čerpadlo hlučné?

Hlučnosť tepelného čerpadla zodpovedá zhruba hluku bežnej chladničky. Vhodným umiestnením čerpadla je možné docieliť to, že tepelné čerpadlo nijako neovplyvňuje akustický komfort v obytných častiach domu.

Je možné tepelné čerpadlá využiť v dome s vykurovaním na tuhé palivo?

Vo väčšine prípadov je možné existujúce systémy vykurovania využiť aj na prechod na vykurovanie tepelným čerpadlom. Problémom nie sú ani liatinové radiátory.

Sú na inštaláciu tepelného čerpadla potrebné nejaké povolenia?

Pri novostavbe rodinného domu je súčasťou dokumentácie na stavebné povolenie a pri dodatočnej montáži nie je potrebné žiadne povolenie.

Späť do obchodu