AKTUÁLNE : Dotácie do výšky 4025 € na obnoviteľné zdroje energie. VIAC INFO.

O nás

Našou filozofiou je osobný prístup ku každému zákazníkovi, profesionalita našich odborníkov a technikov u každej jednotlivej inštalácie, ale i pri následnom servise. Dodávku systému navrhneme podľa Vašej individuálnej potreby, kde berieme vždy do úvahy zdravý rozum a fyzikálne zákony s cieľom maximalizovať celkový výnos a efektivitu zrealizovaného systému.

 

Náš cieľ je navrhnúť a dodať zákazníkovi komplexné riešenie všetkých inštalácií: Fotovoltiky, Elektroinštalácie, Vykurovania, Chladenia, Zdravotechnických inštalácií v najvyššej kvalite vrátane následného servisu s čím má náš tím bohaté skúsenosti, vrátane prípravy projektu, zabezpečenia potrebných úkonov u všetkých distribučných spoločností i stavebných úradov, financovania a vybavenia dotácií. Naša spoločnosť je na základe zmluvy so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou oprávneným zhotoviteľom v rámci národného programu „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM". Všetci naši odborníci a technici majú potrebné oprávnenia, osvedčenia a skúšky na inštaláciu FVE, Elektroinštalácie, Vykurovania, Chladenia, i Zdravotechnických inštalácií. 

 

Uvedomujeme si, že sa jedná o dlhodobú investíciu do Vašej budúcnosti, preto používame výhradne komponenty a technológie schválené na použitie v EU a SR s príslušnými certifikátmi a dlhoročnou zárukou. Všetky nami používané komponenty sú súčasne schválené a registrované v zozname národného programu „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM".

Záznamy neboli nájdené...

Späť do obchodu