AKTUÁLNE : Dotácie do výšky 4025 € na obnoviteľné zdroje energie. VIAC INFO.

Striedače

Striedače

 

Srdcom fotovoltického zariadenia je striedač /menič/. Úlohou striedačov je okamžite premeniť napätie a jednosmerný prúd prúdiaci zo slnečnej energie v pripojených fotovoltických paneloch na napäťový a striedavý prúd príslušnej hodnoty, t.j. taký, ktorý môžeme úspešne použiť v našich domácnostiach, pretože je to rovnaký prúd, aký máme k dispozícii v elektrických zásuvkách. Vďaka inštalácii sú striedače rozdelené do jednej a troch fáz. Je to veľkosť inštalácie a technické podmienky, ktoré určujú, ktorý menič použijeme v danom mieste, či už jednofázové alebo trojfázové. Veľmi dôležitou úlohou meniča je tiež preskúmať napätie, ktoré je momentálne v sieti. Striedač jemne zvyšuje striedavé napätie tak, že ak sa energia vyrobená zo solárnych panelov nespotrebuje, zákazník je schopný vrátiť prebytočnú elektrinu do elektrickej siete. Podľa zákona o obnoviteľných zdrojoch energie sa vám 70% až 80% energie vyrobenej panelmi vráti zadarmo, keď ju potrebujete. Pre inštalácie do 10 kW – 80%, zatiaľ čo pre inštalácie nad 10 kW – 70%. Striedač umožňuje zistiť, koľko energie vyprodukujú inštalované panely, t.j. koľko vďaka našej fotovoltickej inštalácii získame a ušetríme tým, že sa staneme nezávislými od externých distribútorov elektriny a cenových zmien.
V našich inštaláciách používame striedače od uznávaných výrobcov: Huawei a GoodWe.

Dodanie na kľúč
Dodanie na kľúč
Dotáciu vybavíme za vás
Dotáciu vybavíme za vás
Krátka doba realizácie
Krátka doba realizácie
Garancia doručenia
Garancia doručenia
Späť do obchodu